Wij zijn momenteel open!

 
maandag
10-06-2024
Gesloten
dinsdag
11-06-2024
10:00 - 18:00
woensdag
12-06-2024
10:00 - 18:00
donderdag
13-06-2024
10:00 - 18:00
vrijdag
14-06-2024
10:00 - 18:00
zaterdag
15-06-2024
10:00 - 17:00
zondag
16-06-2024
Gesloten
Gratis verzending vanaf € 75
Persoonlijk advies
Ruime voorraad
Veilige betaling

FAQ Kijkproblemen

FAQ: Kijkproblemen

Klik op één van onderstaande vragen of trefwoorden voor meer informatie.

Bijziendheid (myopie)


U kunt ver weg niet goed zien

Wat is bijziendheid?

Een bijziend of myoop oog is langer dan het 'normale' oog. Het brandpunt van de gebroken lichtstralen bevindt zich vóór het netvlies. Op het netvlies vormt zich een onscherp beeld. Hierdoor worden voorwerpen in de verte wazig waargenomen. De lichtstralen van een nabijgelegen punt kunnen nog wel scherp op het netvlies worden afgebeeld. Omdat een bijziende meestal beter dichtbij dan veraf kan zien, heet hij "bijziend".

Oplossing

Een negatieve lens (min-brillenglas) voor het oog trekt de invallende lichtbundel iets uit elkaar, zodat het brandpunt naar achteren verschuift. Het brandpunt wordt weer keurig op het netvlies afgebeeld en de bijziende ziet weer haarscherp.

Wanneer?

Bijziendheid ontwikkelt zich meestal tussen het 10e en 25e levensjaar. Beginnende bijzienden gaan graag wat dichter bij de televisie zitten. Zij hebben echter, in meer of mindere mate, moeite met het lezen van bijvoorbeeld verkeersborden op afstand. Om beter op het schoolbord te kunnen kijken, gaan kinderen liever vooraan in de klas zitten. Een ongecorrigeerde bijziende herken je vaak aan het 'knijpen' met de ogen, bijvoorbeeld bij het televisie kijken.

Veel gestelde vragen over bijziendheid
Wat is de oorzaak van bijziendheid?

De oogbol is relatief te lang of de brandpuntsafstand van de ooglens is te kort. Hierdoor worden de lichtstralen die het oog bereiken niet juist gebroken. Het brandpunt valt vóór het netvlies. Er zijn aanwijzingen dat bijziendheid erfelijk is. Echter, steeds vaker blijkt dat ook langdurig nabijwerk een oorzaak kan zijn.

Hoe vaak komt bijziendheid voor?

Zo'n 30% van de bevolking is bijziend. Bijziendheid manifesteert zich meestal al bij schoolgaande kinderen en zet door tijdens de groei.

Hoe wordt bijziendheid vastgesteld?

Bij kinderen kan bijziendheid meestal eenvoudig worden vastgesteld, omdat ze vaak met de ogen knijpen. Ook hebben ze moeite met het kijken op het schoolbord, bij het televisie kijken of met het scherp zien in de verte. Volwassenen merken vaak dat ze moeite hebben met het autorijden, met name in het donker.

Kan een bril of contactlenzen bijziendheid voldoende corrigeren?

Met een bril of contactlenzen is bijziendheid optisch simpel te corrigeren. De breking van de lichtstralen die het oog bereiken wordt iets veranderd.

Is een bril dragen nodig?
Een correctie is vaak noodzakelijk om goed te kunnen zien. Als uw gezichtvermogen is verminderd, dan adviseert Optiek Mertens een op uw ogen afgestemde correctie. Soms is een correctie voor bepaalde situaties zoals televisie kijken en autorijden voldoende.

BRON: Essilor

Verziendheid (hypermetropie)


U kunt van dichtbij niet goed zien

Hoe kom u aan verziendheid?

Een verziend of hypermetroop oog is korter dan het normale oog. Het brandpunt van de gebroken lichtstralen bevindt zich achter het netvlies. Hierdoor vormt zich op het netvlies een onscherp beeld en worden voorwerpen wazig waargenomen. Door de ooglens boller te maken (accommoderen) kan het beeld toch af en toe scherp worden gesteld. U moet zich ongewild extra inspannen om - zelfs op afstand - goed en scherp te kunnen zien. Dichtbij zien vraagt een nog grotere inspanning, als dit al lukt. Deze extra inspanning van de oogspieren veroorzaakt meestal moeheid, spanning en een behoorlijk gevoel van ongemak.

Jong en oud

Verziendheid komt bij jongere mensen minder snel aan het licht, omdat jongeren over voldoende accommodatievermogen beschikken om deze oogfout te corrigeren. Dit permanente corrigeren kan echter tot hoofdpijn en branderige ogen leiden. Bij ouderen daarentegen neemt het accommodatievermogen langzaam af. Met een positieve lens (plus brillenglas) voor het oog wordt het licht extra gebroken. Het brandpunt wordt precies op het netvlies afgebeeld en we zien weer scherp.

Beginnende verziendheid

Wie beginnend verziend is, ziet minder scherp op korte afstanden. Het zicht in de verte blijft vaak goed. De eerste tekenen van verziendheid zijn vermoeide en branderige ogen, concentratieverlies en hoofdpijn. Een verziende heeft de neiging een krant of een leesboek verder weg te houden. Beeldschermwerkers gaan verder van het beeldscherm zitten. Verziendheid of hypermetropie is geen ziekte. Het is een 'schoonheidsfoutje' van de natuur.

Veel gestelde vragen over verziendheid
Wat is de invloed van verziendheid op mijn gezichtsvermogen?

Als uw ooglens een voorwerp niet meer scherp op het netvlies kan projecteren gaat u wazig zien. Als u vermoeid bent kost het scherpstellen meer moeite.

Komt verziendheid veel voor?

Een groot aantal mensen is min of meer verziend. De mate van deze oogafwijking bepaalt hoe ernstig uw problemen zijn met goed zien. Veel verzienden stellen een bezoekje aan de opticien zo lang mogelijk uit.

Wat zijn de symptomen van verziendheid?

Verzienden krijgen problemen met de concentratie, een wazig zicht van dichtbij en pijn in de ogen. Ook vermoeidheid, hoofdpijn en brandende ogen komen naarmate de dag vordert veel voor. Alleen wie goed van dichtbij kan zien, voorkomt deze ongemakken.

Hoe wordt verziendheid vastgesteld?

Verziendheid kan nauwkeurig gemeten worden met een oogmeting. Een standaard onderzoek zoals vaak op scholen wordt uitgevoerd, is vaak niet de beste onderzoeksmethode omdat een lettertest op afstand de basis vormt van dat onderzoek. Jonge verzienden accommoderen gemakkelijk en lezen de letter met een beetje inspanning probleemloos.

Hoe wordt verziendheid verholpen?

Verziendheid is geen oogziekte. De logische oplossing is dus een optische correctie. Een lichte mate van verziendheid hoeft niet altijd gecorrigeerd te worden. Dankzij extra inspanning van de oogspieren, kunt u vaak ook op korte afstand nog scherp zien. Pas bij een hogere correctie adviseert Optiek Mertens u een bril of contactlenzen.


BRON: Essilor

Leeftijdsverziendheid (presbyopie)

Flexibiliteit en leeftijd

Als we geboren worden is onze ooglens zeer flexibel. Een kind kan beelden vlak voor het oog haarscherp zien. Naarmate we ouder worden vermindert deze oorspronkelijke flexibiliteit echter snel. Het wordt moeilijk om het oog zodanig in te stellen dat we voorwerpen van dichtbij scherp zien. Dit merken we pas als we moeite krijgen met lezen. Meestal is dat tussen ons 40ste en 45ste levensjaar. Met name als we vermoeid zijn, moet de lens zich erg inspannen. Mensen klagen over 'te korte armen' bij het lezen. Het boek wordt op steeds grotere afstand gehouden. Dit moeizame lezen gaat meestal gepaard met vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies.

Andere symptomen

Ook het gebruik van een sterke lichtbron duidt op leeftijdsverziendheid. Bij veel licht werkt de kleiner wordende pupil als een kleiner wordend diafragma. Dit leidt net zoals in een fotocamera tot extra dieptescherpte. De vermindering van het accommodatievermogen gebeurt onafhankelijk van eventuele al bestaande oogafwijkingen. Het kan dus tegelijk voorkomen met bijvoorbeeld bijziendheid, verziendheid en astigmatisme.

Leesbril

De oplossing voor dit ongemak is een leesbril. Althans, voor mensen die voorheen nog niet brildragend waren. Voor wie al een bril droeg met plus of min glazen, biedt een bril met progressieve glazen uitkomst. In de leesbril of gecombineerde bril wordt een extra positieve sterkte aan de benodigde vertecorrectie van dat oog toegevoegd. De sterkte is uiteraard afhankelijk van de leesafstand en de leeftijd.

Veel gestelde vragen over presbyopie
Wat is de oorzaak van presbyopie ?

Na de puberteit groeien de ogen niet meer. De ooglens blijft echter doorgroeien en de hoeveelheid cellen in de lens neemt toe. Hierdoor verliest de ooglens op den duur de nodige elasticiteit. Scherpstellen op korte afstand wordt moeilijker. Wanneer dit gebeurt verschilt van persoon tot persoon. In het algemeen treedt presbyopie na het veertigste levensjaar op.

Wat is presbyopie?

Presbyopie is de wetenschappelijke naam voor leeftijdsverziendheid, een veel voorkomend kijkprobleem bij mensen die de veertig zijn gepasseerd. In de volksmond wordt dit ook wel het probleem van de "te korte armen" genoemd.

Hoe herken je presbyopie?

Het meest opvallende symptoom is de manier waarop een presbyoop een boek of een krant leest. Om de letters weer scherp te krijgen worden de armen uitgestrekt. Ook wazig zien op leesafstand, hoofdpijn en vermoeide ogen duiden op deze oogafwijking.

Kan presbyopie worden voorkomen?

Helaas niet. Presbyopie is een natuurlijk gevolg van het ouder worden.

Hoe wordt presbyopie vastgesteld?

Tijdens een oogmeting wordt getest of u goed en scherp dichtbij kunt zien. De afwijking van beide ogen wordt nauwkeurig gemeten, omdat de ogen nogal eens verschillend zijn.

Hoe wordt presbyopie gecorrigeerd?

Presbyopie kan op verschillende manieren worden gecorrigeerd omdat deze afwijking vaak voorkomt in combinatie met andere veel voorkomende oogafwijkingen zoals myopie, hypermetropie of astigmatisme. Tijdens de oogmeting stellen wij exact vast welke correctie u nodig heeft om weer scherp en comfortabel te kunnen zien. Wij stellen dan ook vragen over uw gezondheid, uw werkomstandigheden en uw hobby's. Op basis van deze aanvullende informatie adviseren wij u welke kijkoplossing het beste bij u past: een leesbril, een bril met bifocale of progressieve glazen, of contactlenzen.

Waarom moeten uw ogen rond uw veertigste regelmatig worden gecontroleerd?

Het minder flexibel worden van de ooglens is een continu proces. Daarom is het verstandig om regelmatig uw ogen te laten controleren.


BRON: Essilor

Cylinderafwijking (astigmatisme)

Krommingsfout

Een cilindrische afwijking of astigmatisme is een krommingsfout van het hoornvlies, dat onregelmatig van vorm is. Het hoornvlies heeft niet de vorm van een bol, maar van een rugbybal. Het is in de ene richting sterker gekromd dan in de andere. Astigmatisme kan op zichzelf of in combinatie met bij- of verziendheid voorkomen. Mensen met een cilindrische afwijking zien wazig of een in één richting vervormd, opgerekt beeld. Astigmatisme is een veel voorkomende afwijking van het gezichtsvermogen.

Correctie

Astigmatisme kan in combinatie met een positieve of negatieve sferische lens (bril of contactlenzen) prima worden gecorrigeerd. De praktijk leert echter dat mensen door de jaren heen gewend zijn geraakt aan het vertekende beeld. Bij het kijken door cilindrische correctieglazen wordt het juiste beeld aanvankelijk soms als vertekend ervaren. Na een gewenningsperiode verdwijnt die vertekening en ziet men weer volledig scherp.

Veelgestelde vragen over astigatisme
Hoe ontstaat astigmatisme?

De oorzaak van deze onregelmatige vorm is niet geheel duidelijk. In sommige gevallen kan astigmatisme erfelijk bepaald zijn. Ook een natuurlijke druk van de oogleden op het hoornvlies kan invloed hebben, net als een toenemende belasting van de ogen door intensief werken op korte afstand.

Komt astigmatisme veel voor?

Bijna iedereen heeft een zekere mate van astigmatisme. Alleen als er sprake is van matig tot sterk astigmatische ogen, is een correctie in de vorm van een bril of contactlenzen nodig.

Wat zijn de symptomen van astigmatisme?

De buitenwereld wordt wazig of vervormd waargenomen. Mensen met een matige afwijking ervaren klachten als hoofdpijn, pijnlijke ogen, vermoeidheid of een wazig zicht op bepaalde afstanden.

Hoe wordt astigmatisme ontdekt?

Een uitgebreide oogmeting kan astigmatisme aan het licht brengen.

Kan astigmatisme worden gecorrigeerd?

Astigmatisme kan in de meeste gevallen optisch uitstekend worden gecorrigeerd, met een bril of contactlenzen.

Wordt astigmatisme erger in de loop der jaren?

De mate van astigmatisme kan langzaam toenemen. Als u uw ogen regelmatig door ons laat controleren, kan scherp zicht worden gegarandeerd.


BRON: Essilor

Achter de computer

Computerbril

Vroeger brachten we het grootste deel van onze tijd buiten door. Sinds de industriële revolutie worden we echter gedwongen op korte afstanden te werken. Het komt steeds vaker voor dat we langer dan 4 uur aan een stuk achter een beeldscherm zitten. Werkt u dagelijks langdurig met een beeldscherm en heeft u regelmatig last van branderige en vermoeide ogen? Dan kan een speciale computerbril of werkbril verlichting brengen.

Welke oogklachten kunt u krijgen van werken met computers?

Geringe afwijkingen aan de ogen kunnen een vermoeid drukkend gevoel, concentratieverlies en hoofdpijn veroorzaken. Deze klachten ontstaan door de gespannen manier van kijken. De ogen moeten zich overmatig inspannen en vaak van afstand wisselen. Daarom hebben veel mensen die langdurig beeldschermwerk hebben gedaan, moeite met scherp kijken op grotere afstanden. De ogen hebben te lang in een soort verkrampte situatie gefunctioneerd. Veel mensen krijgen hierdoor snel last van vermoeide ogen en concentratieverlies. Wat u leest, dringt niet echt tot u door. Soms moet je een paar keer scherpstellen om de informatie op het beeldscherm op te nemen.

Irritaties

Uit onderzoek is gebleken dat u minder knippert als u op het beeldscherm kijkt. Hierdoor kunt u branderige ogen, slaperige ogen, geïrriteerde ogen, rode en droge ogen krijgen. Zorg daarom voor een goede verlichting en vermijd hinderlijke schitteringen of reflecties. Kies bij de aanschaf van een computerbril voor een brillenglas met een ontspiegeling. Omdat deze ontspiegeling alle hinderlijke reflecties in en op het brillenglas wegneemt, kijkt u comfortabeler.


BRON: Essilor

Bril en sport

Beter zien is beter presteren

Sportprestaties kunnen leiden onder een beperkt gezichtsvermogen. Een bijziende voetballer kan een cruciale bal missen. Bij veel bal- en racketsporten is een goede hand/oog coördinatie of hand/voet coördinatie noodzakelijk. Daarom kunnen kleine oogafwijkingen al een grote invloed hebben op uw prestaties. Als een tennisspeler bijvoorbeeld de afstand tot de bal verkeerd inschat zal hij de bal vaker met de rand van het racket raken. Twijfelt u wel eens aan de conditie van uw ogen, kom langs voor een oogmeting. Wij meten niet alleen uw gezichtsscherpte, maar onderzoeken ook hoe het met de samenwerking tussen uw ogen gesteld is.

Voor uw veiligheid

Veel sporten vereisen een goede concentratie en scherp zicht. Denkt u maar eens aan de risico's die een squashspeler loopt als hij te weinig ziet of ongeconcentreerd speelt. Zo'n klein squashballetje kan heel wat schade aanrichten als het frontaal op uw oogbol komt. Een goede beschermbril met onbreekbare polycarbonaat glazen biedt uw ogen extra veiligheid.

Speciaal sportglas

Uiteraard is er ook een polycarbonaat brillenglas voor brildragers. Vraagt u ons gerust naar de uiterst comfortabele, lichtgewicht polycarbonaat brillenglazen. Deze glazen absorberen meteen al het schadelijke UV-licht, ideaal voor buitensporters. Bent u erg lichtgevoelig, dan adviseren wij u meekleurende glazen. Deze passen zich razendsnel en automatisch aan de lichtomstandigheden aan.


BRON: Essilor

In het verkeer

Druk op de weg

Miljoenen mensen nemen dagelijks deel aan het steeds drukker wordende verkeer. Of u nu een voetganger, een fietser, een motorrijder of een automobilist bent, om ongelukken te voorkomen moet u opletten. Vooral tijdens het autorijden worden er hoge eisen gesteld aan ons gezichtsvermogen. In het verkeer kan niemand het risico lopen van slecht zicht. We moeten soms situaties inschatten en in een fractie van een seconde adequaat reageren.

Controle voor uw veiligheid

Een regelmatige controle van uw ogen is een must voor uw eigen veiligheid, maar uiteraard ook voor die van anderen. Twijfelt u aan de gezichtsscherpte van uw ogen, kom dan snel langs. Kleine afwijkingen kunnen uw reactietijd al negatief beïnvloeden. Een oogmeting maakt veel dingen zichtbaar. Kiest u een bril voor het autorijden of motorrijden, kies dan voor een brillenglas met een ontspiegeling. Dit soort glas biedt u maximale helderheid en minder reflecties in en op de glazen. Een glas met ontspiegeling geeft meer rust als u last heeft van de koplampen van tegemoetkomende auto's

Voorwaarden

Als automobilist moeten uw ogen voldoen aan een aantal voorwaarden om alle omringende informatie goed en snel te kunnen verwerken. De volgende voorwaarden zijn noodzakelijk:

 • Helder zicht
  Ziet u alle verkeerslichten en wegafzettingen op tijd en scherp? Wordt u weleens verrast door andere weggebruikers?
 • Zijwaartse waarneming
  Als u recht vooruit kijkt, ziet u dan voorwerpen van opzij nog scherp?
 • Diepte zien
  Heeft u moeilijkheden met het inschatten van de snelheid en afstanden tussen u en uw medeweggebruikers?
 • Zien in het donker
  Ziet u bij schemer, in het donker of bij slechte weersomstandigheden voldoende duidelijk? Sommige autorijders ondervinden last van nachtbijziendheid; ook wel nachtblindheid genoemd.
 • Verblinding van uw ogen
  Herstellen uw ogen voldoende snel bij verblinding door zonlicht of tegenliggers?
 • Samenwerking en accommodatievermogen tussen de ogen
  Ziet u direct scherp, als u snel van afstand moet wisselen? Bijvoorbeeld bij een blikwisseling van uw kilometerteller naar het kijken in de verte.
 • Waarneming van kleuren
  Kunt u alle kleuren goed onderscheiden?
Tip!

Houd zowel de binnenkant als de buitenkant van uw ruiten schoon voor een onbelemmerd zicht. Controleer regelmatig uw ruitenwissers op een goede en streeploze werking.


BRON: Essilor

Goed zien boven de veertig

Moeite met lezen?

Veel mensen tussen de 40 en 50 jaar krijgen moeite met lezen. U moet de krant zó ver weg houden, dat uw armen te kort lijken. Dit natuurlijke verschijnsel wordt presbyopie of leeftijdsverziendheid genoemd. Naarmate we ouder worden, vermindert de elasticiteit van veel weefsels, dus ook die van de ogen. De ooglens verliest daardoor heel geleidelijk het vermogen om zich scherp te stellen bij het nabij zien. Het gevolg is moeilijker lezen. Wellicht ziet u prima in de verte, maar de kleine lettertjes in bijvoorbeeld het telefoonboek worden steeds onduidelijker. Bij het lezen houdt u ongemerkt de krant of het boek op grotere afstand.

Presbyopie is te corrigeren

Gelukkig is er een eenvoudige oplossing voor dit ongemak. Met de juiste glazen is het gemis aan sterkte te compenseren. Er zijn verschillende glastypen waarmee u, net als vroeger, weer goed dichtbij kunt zien. Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijkste glastypen en gaan we in op de voor- en nadelen ervan. Voor de keuze van het meest geschikte glastype voor uw leesprobleem kunt u niet zonder deskundige voorlichting, wij helpen u graag verder!

De leesbril

Dit is een vaak toegepaste oplossing voor het "leesprobleem". Bij het wisselend dichtbij en veraf zien moet u de leesbril steeds op- en afzetten. Droeg u al een bril voor in de verte, dan zult u steeds van bril moeten wisselen. Bij dagelijkse activiteiten kan dit hinderlijk en onpraktisch zijn.

De halve leesbril

Naar beneden kijkend heeft u een goed zicht op leesafstand. Voor het kijken in de verte slaat u de ogen op en kijkt u over de bril heen. Bij het afwisselend in de verte en dichtbij kijken, moeten de ogen, door de vergrotende werking van het glas, steeds een sprong nemen. Hierdoor wordt het vrije zien verstoord. Deze oplossing maakt bovendien geen geheim van uw leeftijd en is niet bruikbaar voor mensen die al een bril dragen voor het zien in de verte.

Interview

Een beperking van standaard leesglazen is dat ze slechts goed en helder zicht bieden op afstanden binnen 50cm. Bij het werken aan een bureau, een tekentafel, met een beeldscherm of bij het knutselen is het prettig of zelfs vaak nodig om ook op de grotere afstanden binnen handbereik goed en scherp te kunnen zien. Met Interview glazen, de leesglazen met een extra kijkbereik, kan dat. U ziet niet alleen alles tot 50 cm scherp, maar ook de aansluitende omgeving tot circa 150 cm.

Dubbelfocus of bifocaal

Als u al een bril draagt voor het zien in de verte, kunt u aan een extra leesbril denken. Veel mensen vinden het constante wisselen tussen vertebril en leesbril echter ongemakkelijk. Voor het corrigeren van zowel het zien in de verte als dichtbij kunt u daarom kiezen voor een zogenaamd dubbelfocus glas: het glas met een apart leesdeel. Deze glazen hebben een duidelijk voordeel boven glazen met maar één sterkte. Het afzetten of wisselen van de bril is niet meer nodig. U herkent de glazen aan een zichtbaar lijntje tussen het gedeelte voor het lezen en het gedeelte voor het zien in de verte. Bifocale glazen hebben twee correcties in één: één voor de leesafstand en de andere voor het zien in de verte. De plotselinge overgang tussen vertesterkte en leessterkte kan onplezierig en vermoeiend zijn. Zien op de tussenafstanden (50-60cm) is vaak moeilijk. Het oog twijfelt als het ware tussen de twee glassterktes.

Multifocale glazen

Bij multifocale glazen gaat de sterkte voor het zien in de verte zeer geleidelijk over in de leessterkte. Het onaantrekkelijke en storende scheidingslijntje ontbreekt. Een bril met multifocale glazen biedt goed zicht op elke afstand van dichtbij tot veraf, zonder hinderlijke overgangen.

De bril van uw keuze

Voor de juiste keuze van het voor u meest geschikte glastype, is deskundig advies gewenst. Wij helpen u graag met deze keuze! Uw bezigheden in werksfeer en vrije tijd bepalen, samen met het brilvoorschrift, de meest geschikte oplossing voor uw specifieke kijkprobleem. U zult zich het prettigst voelen met een bril die op uw persoonlijke wensen is afgestemd en bovendien een optimaal kijkcomfort biedt. Neem daarom gerust de tijd voor de aanschaf van uw bril.


BRON: Essilor

Kijkproblemen bij kinderen

Inleiding

Ruim 80% van alle informatie die we tot ons krijgen, bereikt ons via de ogen. Optimaal zien is dus een belangrijke voorwaarde voor goede schoolprestaties, maar ook noodzakelijk in het verkeer en bij het spelen en sporten. Dus denkt u dat uw kind problemen heeft met scherp zien, lees dan even verder. Hieronder staan een aantal herkenbare problemen. Zijn een of meer problemen op uw kind van toepassing, maak dan een afspraak voor een oogmeting.

 • Letters of woorden overslaan
 • Klachten over dubbelzien
 • Lezen met vinger of hulpmiddel
 • Moeite met begrijpend lezen
 • Lezen beneden leeftijdsniveau
 • Moeite met het herkennen van woorden
 • Branderige ogen
 • Draait cijfers of getallen om 31 voor 13
 • Vermoeid na intensief lezen
 • Jeukende, tranende ogen
 • Snel afgeleid of dromerig
 • Veel tijd nodig voor het huiswerk
 • Veel knipperen
 • Omdraaien van letters of woorden, b voor d, p voor q, daar voor raad, een voor nee etc.
 • Fronsen bij het lezen
 • Hoofd schuin houden bij het lezen of televisie kijken
 • Moeite bij het kijken op het schoolbord of bij televisiekijken
 • Leest niet graag, speelt liever buiten
Veel gestelde vragen over goed zien op school
Kan ik vertrouwen op een standaard ogentest?

Nee, de standaard ogentest die vaak op scholen wordt uitgevoerd is slechts indicatief. Er wordt met een simpele letterkaart gekeken of uw kind de letters op 5 meter afstand scherp kan zien. Eventuele andere mogelijke oogafwijkingen kunnen met deze test niet worden vastgesteld. Zo'n eenvoudige ogentest werkt uiteraard wel preventief, maar een uitgebreid en vakkundig optisch oogonderzoek zegt veel meer.

Waarom een uitgebreid oogonderzoek?

Het gezichtsvermogen van uw kind kan veranderen zonder dat uw kind dat merkt. Daarom is het verstandig om de ogen van uw kind ieder jaar door ons te laten onderzoeken. Tijdens deze controle wordt aandacht besteed aan de volgende punten: bijziendheid, verziendheid, astigmatisme, kleurwaarneming, onderlinge coördinatie van de ogen, goed dieptezicht en de mogelijkheid om de ogen goed scherp te stellen.

Wat gebeurt er als een kind een oogcorrectie nodig heeft?

Als uit het onderzoek blijkt dat een correctie nodig is, dan helpen wij u graag verder. Uw kind krijgt dan de meest geschikte kijkoplossing.

 

BRON: Essilor

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze nieuwtjes

OPTIEK MERTENS BV

Leuvensestraat 1
B-3010 Kessel-Lo (Leuven)
www.optiekmertens.be | download logo

BTW: BE 0460 737 033
ON: 0460737033

Openingsuren

Dinsdag tot vrijdag: 10 tot 18u
Zaterdag: 10 tot 17u  
Zondag en maandag gesloten

Contact

Tel.: +32 (0)16 26 22 72
Fax: +32 (0)16 25 13 64
Contactformulier (mail naar info@optiekmertens.be)

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.